חוקי מקרקעין - רשות מקרקעי ישראל

תוכן עניינים

מי זה רמ"י  – רשות מקרקעי ישראל

רשות מקרקעי ישראל אחראית על 90% משטחי ישראל

חשוב להבין כי רשות מקרקעי ישראל אינה הבעלים של הקרקע אותה היא מנהלת, אלא רשות המנהלת את הבעלות עבור הבעלים, שהם קק"ל, רשות הפיתוח והמדינה. לכן, כל הליך משפטי במקרקעין צריך להיות מנוהל על ידי הרשות אך בשמה של אחת מהרשויות הנ"ל

אחריות הרשות

1.הגוף אחראי על רישום בטאבו -רישום זכויות בנכס במגזר העירוני.

2.חוזי חכירה – מקרה פרטי בו חוכרים מהמדינה את השטח בדרך כלל ל49 שנים. השטח לא מוחכר לך ובעצם נשאר על שם המדינה אך המדינה "משכירה לך את השטח לזמן ארוך טווח.

3.רשות מקרקעי ישראל אחראית על רישום משכנתא חדשה או נוספת וביטולה.

הערה!

מנפיקה רמ"י "כתב התחייבות לרישום משכנתא", שמשמעותו התחייבות שלא לרשום בלשכת רישום המקרקעין את הזכויות בנכס, אלא אם כן במעמד הרישום תירשם גם המשכנתא לטובת הגורם המלווה וכן התחייבות שלא לאשר ​העברת זכויות​ בנכס ללא הסכמת הגורם המלווה..צריך להביא תעודת מזהה והבקשה תהיה על שם בעל הנכס.

מתן כתב ההתחייבות תלוי במספר תנאים, ביניהם: הנכס אינו רשום בטאבו או ניתן להיות רשום שם, בוצעה פרצלציה\צו בית משותף, חוזה בתוקף (למעט נחלות ללא חוזה מכירה), אי קיום עיקולים, משכון, פסק משקם או מניעה משפטית, אי קיום משכנתאות נוספות, אין חובות לרמ"י, ולא קיימים שימושים חורגים בבנייה.

חוקי מקרקעין

הסכם שיתוף במקרקעין לפי פרק ה' לחוק המקרקעין. סעיף 27 לחוק קובע: "מקרקעין שהם של כמה בעלים, בעלותו של כל אחד מהם לפי חלקו מתפשטת בכל אתר ואתר שבמקרקעין ואין לשום שותף חלק מסוים בהם".

סעיפים 28 עד 36 לחוק מסדירים בין היתר את אופן הניהול והשימוש במקרקעין המשותפים על ידי חברי הקבוצה באמצעות הסכם השיתוף לפיו נקבעים זכויותיהם וחובותיהם של החברים בכל הקשור למקרקעין, ובין היתר: זכותו ושיעור חלקו של כל שותף בפרויקט, שיעור נשיאת הוצאות לצורך רכישת הקרקע והקמת הפרויקט המתבטא בדרך כלל באחוזים בהסכם השיתוף, זכותו של כל שותף להעביר חלקו במקרקעין מבלי לקבל את הסכמת יתר השותפים, ועוד. מודל זה של "קבוצת רכישה" הינו הנפוץ ביותר בשוק הנדל"ן בישראל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *